tirsdag 21. april 2009

Nye tider

No har det vore vinter og påske sidan forrige blogginnlegg!
Vi har vore litt opptekne her på Mint med framtidstankar. Etter mykje tankeverksemd og vurdering har vi kome til den avgjerda at vi ønskjer å selge butikken. Det er ulike grunnar til dette, men livssituasjon er heilt klart ein viktig faktor.
Vi synes det er veldig trist om Mint ikkje skal vere meir, og håper at det er nokon der ute med ein "kremmar i magen" som har venta på denne muligheita: å eige ein heil Mint-butikk og ta konseptet til nye høgder!
Mint har stort potensiale, og den som tek over står fritt til å vidareutvikle konseptet og realisere sine eigne idear. Det er noko av dette som er Mint, å sette sitt personlege preg. 
Samstundes er det mange som etterlyser Mint-nettbutikk og det vil vere ein fin kombinasjon med butikkdrift på kaia. 
Om du ikkje får sove i natt etter å ha lese dette og berre tenker på Mint...ja, då kan det vere 
lurt å ta kontakt. Kanskje er du den nye mintpiken, mintmannen(!)
Sjå annonse på Finn her